Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie placówki lub bezpośrednio u Dyrektora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.


adres:

ul. Patriotów 90, 04-844 Warszawa
tel.: (22) 872-92-97

e-mail mow3@mow3.waw.pl

 

 


Wprowadził BZMW/ext.RBoruta 2012-11-29
Aktualizujący bzmw/ext.rboruta 2012-11-30
Zatwierdzający bzmw/ext.rchwedoruk 2012-11-30
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-30
Wersja standardowa