Kanał Wyżej
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie placówki lub bezpośrednio u Dyrektora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

adres:
ul. Patriotów 90, 04-844 Warszawa
tel.: (22) 872-92-97
e-mail mow3@mow3.waw.pl
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Skargi i wnioski

Wersja standardowa