Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. dr Grzegorza Maja
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Schemat kierowania nieletnich do MOW

Schemat kierowania nieletnich do MOW

  Drukuj
 

SCHEMAT KIEROWANIA NIELETNICH DO MOW

  

Prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania nieletniego.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego właściwych dla miejsca zamieszkania nieletniego w stosunku do którego wydano postanowienie o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Sporządzenie przez upoważnionego urzędnika „Karty Wychowanka” w Centralnym Teleinformatycznym Systemie Kierowania Nieletnich do MOW działającym przy ORE w Warszawie oraz wystąpienie z wnioskiem o wytypowanie placówki dla nieletniego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.waw.pl na wniosek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego wystawia dla nieletniego wskazanie do umieszczenia we konkretnym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Wystawione wskazanie dla nieletniego ORE przesyła drogą elektroniczną do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, które składały wniosek, jak również do wskazanego MOW i rodziców/prawnych opiekunów nieletniego. Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe wystawia skierowanie do wskazanego MOW.

Obowiązek doprowadzenia nieletniego do placówki spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych lub po wystawieniu przez właściwy Sad Rodzinny nakazu doprowadzenia na jednostkach policji właściwych dla miejsca zamieszkania nieletniego.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.RBoruta 29-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.rboruta 13-02-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.rchwedoruk 13-02-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-02-2018
Liczba odwiedzin: 1755
Rejestr zmian