Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. dr Grzegorza Maja
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy zajmującą się edukacją, opieką i wychowaniem młodzieży niedostosowanej społecznie. 

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 137 .

Działanie placówki reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017r. poz. 2198 i 2203), Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59,949, 2203), Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60, 949, 2203)  oraz inne akty prawne z zakresu oświaty i wychowania a także Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Warszawie. "STATUT"

Podstawą zatrudnienia pracowników pedagogicznych jest Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189, 2203) natomiast pracownikow niepedagogicznych Ustawa z dn 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 oraz Dz. U. z 2017r. poz. 60, 1930.) oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz.U. z  2016r. poz. 1666, 2138, 2255 oraz Dz. U. z 2017r. poz. 60, 962).

 
 
Wprowadził BZMW/ext.RBoruta 28-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.rboruta 20-02-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.rchwedoruk 20-02-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-02-2018
Liczba odwiedzin: 1687
Rejestr zmian