BIP - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie placówki lub bezpośrednio u Dyrektora po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.


adres:

ul. Patriotów 90, 04-844 Warszawa
tel.: (22) 872-92-97

e-mail mow3@mow3.waw.pl

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.RBoruta 29-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.rboruta 30-11-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.rchwedoruk 30-11-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-11-2012
Liczba odwiedzin: 1002
Rejestr zmian